تاثیر روش تامین مالی از راه قرض و تامین افزایش سرمایه بر روی ارزش شرکتها

ارزش شرکتها,بورس اوراق بهادار,تاثیر روش تامین مالی از راه قرض و تامین افزایش سرمایه بر روی ارزش شرکتها,تاثیر روش تامین مالی از راه وام و تامین افزایش سرمایه بر روی ارزش شرکتها,تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها,تامین مالی از راه استقراض,تامین مالی از راه افزایش سرمایه,روشهای تامین مالی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر روش تامین مالی از راه قرض و تامین افزایش سرمایه بر روی ارزش شرکتها هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی  تاثیر روش تامین مالی از راه قرض و تامین افزایش سرمایه بر روی ارزش شرکتها *قابل استفاده برای رشته حسابداری چکیده  افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .   بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .     کلمات کلیدی: ارزش شرکتها بورس اوراق بهادار روشهای تامین مالی تامین مالی از راه استقراض تامین مالی از راه افزایش سرمایه مقدمه :  گسترش  فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شركتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شركتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شركت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شركت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تكنیك های مدیران مالی در اداره امور شركتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد. تهیه خط مشی صحیح مالی توان شركت در نیل به هدفهای استراژیك را تقویت می كند.بدیهی است برای  شركتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید كالاهایی با كیفیت بالاتر،هزینه كمتر وفروش باقیمت مناسب است كه امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب كشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یكی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه كشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شركتهای ایران از كمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه كشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وكار آمد عمل نمی كند.با شكوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شركتها می باشند یكی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شركتهایی موفق اند كه علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند .  عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است كه باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شركت همواره با مشكل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شركت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر كند كه بر بازده ریسك سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شركت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شركت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی كوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر كدام از روشهای تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا كند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بكار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را كه ریسك و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.  فهرست مطالب چكیده  فصل اول : كلیات تحقیق   1 مقدمه   2 بیان مسئله   4 اهمیت موضوع تحقیق    6 اهداف تحقیق   8 دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع   9 فرضیه های تحقیق   10 قلمرو تحقیق   11 جامعه آماری   11 روش تحقیق   12  روش جمع آوری اطلاعات    12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   13 ساختار كلی تحقیق   13 تعریف واژه ها   13 فصل دوم : ادبیات تحقیق   17 بخش اول : روشهای تامین مالی   19 تاریخچه   20 شیوه های تامین مالی   22 روشهای متداول برای تامین مالی   25 تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت   26 وامهای بلند مدت   29 ویژگیهای وامهای بلند مدت   29  مزایای وامهای بلند مدت   29 معایب وامهای بلند مدت   30 سهام ممتاز   30 ویژگی های سهام ممتاز   31 انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی   32 مزایای انتشار سهام ممتاز   33 معایب انتشار سهام ممتاز   34 سهام عادی   35 ویژگیهای سهام عادی   35 انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی   38 مزایای انتشار سهام عادی   38 معایب انتشار سهام عادی   39 اختیار خرید سهام   40 ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی   41 مزایای اختیار خرید سهام   42 معایب اختیار خرید سهام   43  سهام عادی   43  ویژگیهای عمومی سهام عادی   44 نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها   45  نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها   46  سودهای توزیع نشده شركت   46  سود انباشته   50 مزایای استفاده از سود انباشته   51 معایب استفاده از سود انباشته   52 روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها   53  سود سهمی   54  اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15   59  بازده سهام   60 بخش دوم : هزینه های تامین مالی   62 هزینه سرمایه   63 محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه   69 مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری   70 معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری   70 معایب استفاده ارزش بازار   72 نظریه های ساختار سرمایه   73 مفروضات CAPM  74 نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت   80 موسسات درحال رشد   81  موسسات در حال افول   81 موسسات در حال بلوغ   81  تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست )   81 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود   82 بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها   86 تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها   87  تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها   88 تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها  89 تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها  89 اهرام مالی   92 سیات تقسیم سود و ارزش شركت   93 اصول اساسی حاكم بر تحقیق   93 اثر سیاست تقسیم سود   94 سودآوری و ارزش شركت   95  رشد تقسیم سود و رشد سودآوری   96 بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج)   98 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران   99 تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران   104 فصل سوم  :  متدولوژی تحقیق    105 مقدمه   106 روش تحقیق   106 اهداف تحقیق   107 فرضیه های تحقیق   108 جامعه آماری   110  نمونه آماری   110 قلمرو تحقیق   119 روش جمع آوری اطلاعات   119 روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق   120 ضریب همبستگی پیرسون   120 آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع   استاتیك  124 آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندكور/ فیشر)   128 آزمون K-S   130 فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق  131 مقدمه   132  آزمون فرضیه ها   132  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   142  مقدمه   143 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق   143  نتیجه گیری كلی   145 پیشنهادت تحقیق   146  پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق   146 پیشنهادات آتی   146 محدودیتهای تحقیق   147 منابع و مآخذ 

 • تقسیم بندی داوری و نحوه تعیین آن و بررسی ماهیت و آثار رای داوری

  آثار رأی داوری,اقسام داور,انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام,تقسیم بندی داوری و نحوه تعیین آن و بررسی ماهیت و آثار رای داوری,چگونگی تعیین داور,دانلود پروژه اقسام داور,محتوا و اوصاف رأی داوری,مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری,مفهوم رأی داوری بازدید…

 • پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان انیمیشن و تاریخچه آن

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته هنر و گرافیک,انیمیشن,پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان انتزاع یا تجدید,پویانمایی,تصاویر متحرک,خرید پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,سینمای…

 • مبانی نظری ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان

  مبانی نظری ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان رفتن به سایت اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان می‌باشد.…

 • پاسخ تمرینات و مسائل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

  پاسخ تمرینات و مسائل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد رفتن به سایت اصلی پاسخ تمرینات و مسائل تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد از فصل 12 تا 21 - هر فصل بصورت فایل مجزا  به…

 • پایان نامه کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان بررسی خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری

  ابزارهای براده برداری,بررسی خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری,پایان نامه کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید با عنوان بررسی خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری,خواص پوششهای نانو,دانلود پایان نامه خواص پوششهای نانو در ابزارهای براده برداری,دانلود پایان نامه…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *