فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

پایان نامه فساد اداری,پایان نامه فساد مالی و اداری در ایران,پیشگیری از فساد اداری,راهکارهای مبارزه با فساد اداری,عوامل موثر بر فساد اداری,فساد مالی و اداری در ایران,فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن,مصادیق فساد اداری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت تحلیل فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن چکیده: در این پایان نامه به تفصیل در مورد فساد اداری و مالی در 9 فصل پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی بعنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است (فاضلی, 1388, ص. 5). امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور كه نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و بویژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان یكی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ایجاد كند. متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد (فاضلی, 1388). کلمات کلیدی: فساد اداری فرهنگ سازمانی فساد اداری در ایران راهکارهای مبارزه با فساد اداری مقدمه اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است (فاضلی, 1388, ص. 14).فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید (فرخ سرشت, 1383). رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای (1386) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شكاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است كه كسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر كردن جیب خود تغذیه كنند. بزرگ ترین فسادها این است كه در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» (خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران, 1385).  فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه خامنه ای(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشكیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی كشور سرایت می كند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این كار به خاطر آن است كه مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است كه اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، كل فضا را آلوده خواهد كرد. بحث یك جرم منفرد و تك افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پركردن فاصله طبقاتی، یكی از اصول اصلی نظام اسلامی است» (خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران, 1385). فهرست مطالب فساد اداری 1 مقدمه 3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 3 تعریف مفاهیم و ادبیات نظری 5 انواع فساد 8 فصل اول:فساد اداری 12 مقدمه: 12 رشاء و ارتشاء: 13 كاركردهای فرهنگ سازمانی: 14 عوامل اداری و سازمانی. 15 فصل دوم:بازشناسی مفهوم فساد اداری 18 مقدمه 19 مفهوم فساد اداری 19 در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم می گردد (بخارایی1386،ص85): 22 –    عوامل درون سازمانی 24 پیامدهای فساد اداری 25 جمع بندی 28 فصل سوم:فساد اداری در ایران 29 زمینه‏ های تاریخی فساد اداری 34 فساد اداری در عصر قاجار 35 فساد اداری در دوره پهلوی 36 علل و عوامل شكل‏گیری فساد اداری 37 عوامل تسهیل‏كننده كه عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر می‏باشند: 38 پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری 39 تأكید بر فرهنگ سازمانی به عنوان راه حل مسئله 40 نقش فرهنگ سازمانی در جلوگیری از فساد اداری 35 43 فصل چهارم:فساد اداری و اقتصادی در ایران 45 تاریخچه فساد مالی و اقتصادی در ایران 45 علل بروز فساد اداری 50 پیامدهای فساد اداری و مالی 51 راههای مقابله با فساد 52 نگاهی به رتبه بندی کشورها در شاخص ادراک فساد 58 فصل پنجم: رویكردهاى مختلف در مبارزه با فساد 59 مقدمه: 62 پیآمدهاى فساد ادارى: 68 رویكردهاى مختلف در مبارزه با فساد: 69 جدول ذیل اقدامات صورت گرفته دركشورها را به طور خلاصه نشان مى دهد: 73 رهنمودهایی در تدوین برنامه مبارزه با فساد: 75 فصل ششم:نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری 77 فرهنگ سازمانی 79 تعریف فرهنگ سازمانی 80 كاركردهای فرهنگ سازمانی 81 رویكردهای اساسی پیشگیری 85 نوآوری در پیشگیری از فساد اداری 88 2 – توانمندكردن دولتها در كاهش هزینه بالای مبارزه با فساد. 88 عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از 89 فصل هفتم:راهكارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی 92 چیستی فساد اداری 92 اَشكال فساد اداری 93 نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری 98 1. افزایش زمینه‌های مشاركت مردم در امور اجتماعی 116 فصل هشتم:   لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری 120  پیشینه تاریخی فساد اداری در ساختار اداری امروز ایران 123  فساد اداری در ساختار اداری جدید ایران 123 فصل نهم: نقش سازمان در پیشگیری از فساد اداری 126 نتیجه‌گیری 132 منابع و مآخذ 133

 • بررسی کالبدی باغ ایرانی

  باغهای ایرانی,بررسی کالبدی باغ ایرانی,دانلود پایان نامه رشته هنر,دانلود پایان نامه هنر,عناصر باغ ایرانی,معماری باغ ایرانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی کالبدی باغ ایرانی هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته هنر بررسی کالبدی باغ…

 • امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

  اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان,امکان سنجی استقرار ABC,امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده,بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان,پایان نامه امکان سنجی استقرار…

 • مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه

  آسیب شناسى مطالبات معوق,دانلود مقاله مطالبات معوق,راهکارهای وصول مطالبات معوق,علل ایجاد و رشد مطالبات معوق,عوامل ایجاد مطالبات معوق بانكها,كاهش مطالبات سررسید گذشته,مطالبات معوق,مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مطالبات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی منابع انسانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی منابع انسانی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته مدیریت مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی منابع انسانی       مفهوم و فرایند استراتژی  تعریف استراتژی  استراتژی شامل تصمیم گیری در این…

 • مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش

  ابهام نقش,پیشینه رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش,تعارض نقش,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,رضایت شغلی,مبانی نظری ابهام نقش,مبانی نظری تعارض نقش,مبانی نظری رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی و ابهام و تعارض نقش,مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و ابهام…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *